İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu

Kuruluş ve GREVIO Seçimleri

Gölge Rapor hazırlama ve savunuculuk süreci: Gölge raporun GREVIO raporuna yansımaları